FACULTY OF COMPOSITION, CONDUCTING, THEORY OF MUSIC AND MUSIC THERAPY

Conducting
prof. dr hab. Mieczysław Gawroński
prof. dr hab. Marek Pijarowski
prof. dr hab. Alan Urbanek
dr hab. Marzena Diakun
dr Wojciech Rodek

Composition
prof. dr hab. Marcin Bortnowski
prof. dr hab. Krystian Kiełb
prof. dr hab. Stanisław Krupowicz
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil
prof. dr hab. Agata Zubel-Moc
dr hab. Cezary Duchnowski, prof. AMKL
dr hab. Paweł Hendrich 
dr hab. Robert Kurdybacha
dr hab. Michał Moc
dr Katarzyna Dziewiątkowska
dr Adam Porębski
dr Sebastian Ładyżyński

Theory of music
prof. dr hab. Anna Granat-Janki
prof. dr hab. Andrzej Tuchowski
dr hab. Tomasz Kienik
dr Aleksandra Pijarowska

dr Grzegorz Wierzba

Music therapy
​dr hab. Sławomir Sidorowicz, prof. AMKL
dr hab. Paweł Cylulko
dr Daniela Colonna-Kasjan
dr Klaudia Kukieczłyńska-Krawczyk
dr Katarzyna Turek

THE INSTRUMENTAL FACULTY – Instrumental Performance

Piano
prof. Grzegorz Kurzyński
dr hab. Zbigniew Faryniarz, prof. AMKL
dr hab. Paweł Zawadzki, prof. AMKL
dr hab. Michał Szczepański
dr hab. Gracjan Szymczak
dr Jan Kubica
dr Bogusława Porębska
dr Elżbieta Zawadzka

Flute
prof. dr Jadwiga Kotnowska
mgr Marek Szymański
dr Ewa Mizerska

Oboe
prof. dr hab. Waldemar Korpak

Clarinet
prof. dr hab. Jan Tatarczyk
dr hab. Jan Jakub Bokun
dr Jarosław Podsiadlik

Bassoon
dr hab. Katarzyna Zdybel-Nam
mgr Wojciech Front

Saxophone
prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski
mgr Mateusz Boduch

Horn
dr Adam Wolny
mgr Ryszard Kurzak
mgr Wawrzyniec Szymański

Trumpet
prof. dr hab. Igor Cecocho
dr Piotr Bugaj
dr Aleksander Kobus

Trombone
dr hab. Tomasz Hajda
mgr Eloy Padron Panzio

Tuba
mgr Krzysztof Mucha

Percussion
prof. dr hab. Jacek Wota
dr Krystian Skubała
mgr Bartłomiej Dudek

Violin
prof. dr hab. Bartosz Bryła
prof. dr hab. Jarosław Pietrzak
dr hab. Christian Danowicz
dr hab. Viktor Kuznetsov
dr hab. Jacek Ropski

Viola
prof. dr hab. Zbigniew Czarnota
dr hab. Michał Micker, prof. AMKL

Cello
prof. dr hab. Lidia Grzanka-Urbaniak
prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur
dr hab. Marcin Misiak
dr Krzysztof Karpeta

Double bass
dr hab. Irena Olkiewicz
dr hab. Paweł Jabłczyński

Harp
dr Malwina Lipiec-Rozmysłowicz

Guitar
prof. dr hab. Piotr Zaleski
dr hab. Waldemar Gromolak

Organ
dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL

Harpsichord
dr hab. Aleksandra Rupocińska

Accordion
dr hab. Zbigniew Łuc
dr hab. Rafał Łuc

Baroque violin and Baroque viola
dr hab. Zbigniew Pilch
dr Paweł Miczka
mgr Radosław Kamieniarz

Baroque cello
mgr Bartosz Kokosza

Viola da gamba
mgr Kazimierz Pyzik

Lute
mgr Michele Cinquina

Recorder
dr Tomasz Dobrzański

Baroque oboe
mgr Magdalena Karolak

THE INSTRUMENTAL FACULTY - the Institute of Jazz Music

Piano - jazz
prof. dr hab. Jakub Stankiewicz
dr hab. Piotr Kałużny

Saxophone - jazz
dr hab. Janusz Brych
dr hab.Tomasz Pruchnicki

Trumpet – jazz
prof. dr hab. Piotr Wojtasik
dr Maurycy Wójciński

Trombone – jazz
dr Bartosz Pernal

Double bass and bass guitar
prof. dr hab. Jacek Meira
dr Jakub Olejnik

Guitar – jazz
dr Artur Lesicki

Percussion – jazz
dr hab. Dariusz Kaliszuk
dr Przemysław Jarosz

THE VOCAL FACULTY

Solo singing
prof. dr hab. Piotr Łykowski
prof. dr hab. Bogdan Makal
prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska
prof. Danuta Paziuk-Zipser
prof. dr hab. Tadeusz Pszonka
prof. Barbara Ewa Werner
dr hab. Maria Czechowska-Królicka, prof. AMKL
dr hab. Monika Kolasa-Hladíková
dr hab. Olga Ksenicz
mgr Paweł Kołodziej
mgr Joanna Zawartko-Kołodziej

THE FACULTY OF MUSIC EDUCATION, CHORAL ART AND CHURCH MUSIC

Conducting
prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak
prof. dr hab. Bogusława Orzechowska
prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak
prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa
dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, prof. AMKL
dr hab. Ewa Grygar, prof. AMKL
dr hab. Artur Wróbel
dr Małgorzata Podzielny

Liturgical accompaniment with improvisation
dr hab. Tomasz Głuchowski
dr Marek Fronc

Music education methodology
dr Małgorzata Szymańska

Music education methodology at preschool level
mgr Barbara Ciupidro

Certyfikat MusiQuE