Piano
prof. Grzegorz Kurzyński
dr hab. Zbigniew Faryniarz, prof. AMKL
dr hab. Paweł Zawadzki, prof. AMKL
dr hab. Michał Szczepański
dr hab. Gracjan Szymczak
dr Jan Kubica
dr Bogusława Porębska
dr Elżbieta Zawadzka

Flute
prof. Jerzy Mrozik
dr Jan Krzeszowiec

Oboe
prof. dr hab. Waldemar Korpak
mgr Piotr Lis

Clarinet
prof. Mieczysław Stachura
prof. dr hab. Jan Jakub Bokun
prof. dr hab. Jan Tatarczyk
dr Jarosław Podsiadlik

Bassoon
prof. dr hab. Czesław Klonowski
dr hab. Katarzyna Zdybel-Nam
dr Dariusz Bator

Saxophone
prof. Mieczysław Stachura
dr hab. Ryszard Żołędziewski, prof. AMKL

Horn
dr Adam Wolny
mgr Ryszard Kurzak

Trumpet
prof. dr hab. Igor Cecocho
dr Piotr Bugaj
mgr Paweł Spychała

Trombone
dr hab. Tomasz Hajda
mgr Paweł Maliczowski
Eloy Padron Panzio

Tuba
mgr Krzysztof Mucha

Percussion instruments
prof. dr hab. Jacek Wota
mgr Bartłomiej Dudek
mgr Aleksandra Gołaj

Violin
prof. Krzysztof Bruczkowski
prof. dr hab. Bartosz Bryła
prof. dr hab. Jarosław Pietrzak
dr hab. Christian Danowicz
dr hab. Viktor Kuznetsov
dr hab. Jacek Ropski
dr Małgorzata Kogut-Ślanda
 

Viola
prof. dr hab. Zbigniew Czarnota
dr hab. Michał Micker, prof. AMKL

Cello
prof. dr hab. Lidia Grzanka-Urbaniak
prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur
dr hab. Marcin Misiak
dr Krzysztof Karpeta

Double Bass
dr hab. Irena Olkiewicz
dr hab. Paweł Jabłczyński

Harp
dr Malwina Lipiec-Rozmysłowicz

Guitar
prof. dr hab. Piotr Zaleski
dr hab. Waldemar Gromolak
dr Anna Pietrzak

Organ
prof. Andrzej Chorosiński
dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL

Harpsichord
prof. dr hab. Marta Czarny-Kaczmarska
dr hab. Aleksandra Rupocińska

Accordion
dr hab. Zbigniew Łuc
dr hab. Rafał Łuc

Baroque violin
dr hab. Zbigniew Pilch
mgr Radosław Kamieniarz

Baroque cello
mgr Bartosz Kokosza

Recorder
dr Tomasz Dobrzański
 Piano - jazz
prof. dr hab. Jakub Stankiewicz
dr hab. Piotr Kałużny

Saxophone - jazz
dr hab. Janusz Brych
dr hab. Tomasz Pruchnicki

Trumpet - jazz
prof. dr hab. Piotr Wojtasik
dr Maurycy Wójciński

Trombone - jazz
dr Bartosz Pernal

Double Bass - jazz
prof. dr hab. Jacek Meira
dr Jakub Olejnik

Guitar - jazz
dr Artur Lesicki

Percussion - jazz
dr hab. Dariusz Kaliszuk
dr Przemysław Jarosz

Certyfikat MusiQuE